min
Podział motyli
min
Zwyczajowo motyle dzielimy na dwie grupy: motyle nocne – ćmy (Heterocera) i motyle dzienne (Rhopalocera). Podział ten jest czysto umowny i nie ma podstaw naukowych. Niewątpliwą zaletą tej klasyfikacji jest jej prostota. more
Budowa zewnętrzna motyli
min
Ciało motyli jest wyraźnie podzielone na trzy części (tagmy): głowę, tułów i odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem motyli są ich szerokie i barwne skrzydła. more
Wędrówki motyli
min
Wiele gatunków motyli odbywa coroczne wędrówki, których długość w skrajnych wypadkach może wynosić wiele tysięcy kilometrów. more
GDZIE JESTEŚ:     O MOTYLACH >> biologia motyli >> cykl życiowy
minmin

Dymorfizm płciowy motyli

min

07 stycznia 2013

Dymorfizm płciowy, czyli zróżnicowanie budowy zewnętrznej samic i samców jest wśród motyli dość powszechne.

Samice motyli osiągają zazwyczaj większe rozmiary niż samce, od których odróżniają się również mniej atrakcyjną barwą skrzydeł lub odmiennym rysunkiem. Wyraźny dymorfizm płciowy występuje u większości modraszków. Lśniące, niebieskie samce pospolitego w Polsce modraszka ikara (Polyommatus icarus) w niczym nie przypominają niepozornie ubarwionych samic.

Wyraźne różnice w wyglądzie poszczególnych płci występują również wśród bielinków m.in. bielinka bytomkowca, bielinka rzepnika i bielinka kapustnika, latolistka cytrynka, zorzynka rzeżuchowca, szlaczkonia sylwetnika i szafrańca, a także u części rusałek np. mieniaków i skalników.

Dymorfizm płciowy występuje również wśród motyli nocnych (zobacz też: Podział motyli) np. u większości barczatek, pawic, części niedźwiedziówek i brudnic.
Różnice w budowie samców i samic wskazuje już sama nazwa brudnicy nieparki (Lymantria dispar), obie płcie tego motyla wyglądają bowiem jak dwa odmienne gatunki. Samice są o wiele większe od samców, a ich skrzydła są białe z delikatnym brązowawym wzorem ochronnym. Skrzydła samców są z kolei koloru brązowego. Obie płcie mają również odmienne czułki. Samice cienkie, nitkowate, samce – grzebieniaste.

Skrajnym przykładem dymorfizmu płciowego są różnice jakie występują w morfologii (czyli budowie zewnętrznej) niektórych miernikowców. Samice części gatunków np. piędzika przedzimka (Operophtera brumata) w ogóle nie posiadają zdolnych do lotu skrzydeł (zobacz też: Motyl, który lata w lutym), lecz tylko krótkie „wyrostki”.

 

Dymorfizm płciowy na przykładzie zorzynka rzeżuchowca, szlaczkonia szafrańca.

FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: