min
Podział motyli
min
Zwyczajowo motyle dzielimy na dwie grupy: motyle nocne – ćmy (Heterocera) i motyle dzienne (Rhopalocera). Podział ten jest czysto umowny i nie ma podstaw naukowych. Niewątpliwą zaletą tej klasyfikacji jest jej prostota. more
Budowa zewnętrzna motyli
min
Ciało motyli jest wyraźnie podzielone na trzy części (tagmy): głowę, tułów i odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem motyli są ich szerokie i barwne skrzydła. more
Wędrówki motyli
min
Wiele gatunków motyli odbywa coroczne wędrówki, których długość w skrajnych wypadkach może wynosić wiele tysięcy kilometrów. more
GDZIE JESTEŚ:     O MOTYLACH >> biologia motyli >> o motylach
minmin

O motylach

min

22 lutego 2012

Motyle należą do najefektowniejszych zwierząt występujących na Ziemi. Właśnie ze względu na ich piękno zaczęto się interesować tą grupą owadów już w starożytności. Motyle postrzegano wówczas jako symbol wdzięku, ulotności, a także próżności.

Pierwsze kolekcje motyli powstawały do połowy XVII wieku dając obraz zmieniającego się na przestrzeni wieków środowiska. Wtedy również rozpoczeły się badania naukowe tej grupy bezkręgowców.  Obecnie w dalszym ciągu trwają badania nad systematyką, ekologią, a także pochodzeniem motyli. Nauka o motylach nosi nazwę lepidopterologia (zobacz też: Znaczenie motyli dla człowieka).

Motyle przechodzą złożony cykl życiowy z przeobrażeniem zupełnym. Cykl życiowy składa się z czterech stadiów: jaja, gąsienicy, poczwarki i postaci dorosłej. Owady te posiadają wyraźnie podzielone ciało na: głowę, tułów, odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem wyglądu motyli są ich skrzydła.

W Polsce wykazano obecność ponad 3 200 gatunków motyli z czego 149 to motyle dzienne. Niestety z każdym dziesięcioleciem liczba ta się zmniejsza. Prowadzone od końca lat 80 – tych dwudziestego wieku badania faunistyczne nie pozostawiają wątpliwości. Na skutek niekorzystnych zmian w środowisku liczba gatunków motyli wymarłych lub zagrożonych wyginięciem stale się powiększa.

Głównymi przyczynami tego stanu rzeczy są:

  • intensywna gospodarka rolna i leśna,
  • stosowanie środków ochrony roślin,
  • postępująca urbanizacja, rozrost miast i terenów przemysłowych.

Skutkami wymienionych czynników jest  zmniejszająca się bioróżnorodność, zanik siedlisk i miejsc bytowania motyli.
 

minminminminminminminminminmin
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: