min
O projekcie
min
W połowie 2010 roku Fundacja EkoRozwoju rozpoczęła realizację projektu „Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku”. Podstawowym działaniem projektowym jest hodowla niepylaka w warunkach kontrolowanych, w celu zabezpieczenia puli genowej oraz namnożenia motyli do przyszłej reintrodukcji (czyli wprowadzenia do środowiska w miejscach, w których niepylak dawniej występował, ale współcześnie jest nieobecny). more
GDZIE JESTEŚ:     O PROJEKCIE >> opis projektu >> cele
minmin

O projekcie

min

29 maja 2012

W połowie 2010 roku Fundacja EkoRozwoju rozpoczęła realizację projektu „Reintrodukcja i restytucja niepylaka apollo na Dolnym Śląsku”. Podstawowym działaniem projektowym jest hodowla niepylaka w warunkach kontrolowanych, w celu zabezpieczenia puli genowej oraz namnożenia motyli do przyszłej reintrodukcji (czyli wprowadzenia do środowiska w miejscach, w których niepylak dawniej występował, ale współcześnie jest nieobecny).

Jednocześnie prowadzona jest uprawa roślin żywicielskich dla tego motyla: rozchodników wielkich dla gąsienic i kwiatów nektarowych dla dorosłych owadów.
Partnerami w projekcie są Karkonoski Park Narodowy i Park Narodowy Gór Stołowych. Tereny Parków zostały zinwentaryzowane pod kątem występowania potencjalnych stanowisk niepylaka, a najlepsze lokalizacje objęte zostały stałym monitoringiem. Prowadzone są tam jednocześnie zabiegi pielęgnacyjne, jak np. okresowe wykaszanie. Podobne prace realizowane są na powierzchni adaptacyjnej u podnóża rezerwatu Kruczy Kamień. Ich celem jest przygotowanie tych miejsc do przyszłej reintrodukcji niepylaka apollo. Dodatkowo typowane są kolejne stanowiska na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego, spełniające wymagania niepylaków i nadające się do objęcia w przyszłości podobnymi działaniami.
By rozpowszechniać wiedzę o niepylaku apollo opracowywane są publikacje edukacyjno-promocyjne: monografia gatunku i strategia ochrony niepylaka. Na terenie Parków Narodowych: Karkonoskiego i Gór Stołowych wybudowano ponadto dostępne dla turystów motylaria,  w których poznawać można krajowe gatunki motyli.
Projekt kontynuowany będzie do połowy 2013 roku.

minminminminminminminmin
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: