min
Podział motyli
min
Zwyczajowo motyle dzielimy na dwie grupy: motyle nocne – ćmy (Heterocera) i motyle dzienne (Rhopalocera). Podział ten jest czysto umowny i nie ma podstaw naukowych. Niewątpliwą zaletą tej klasyfikacji jest jej prostota. more
Budowa zewnętrzna motyli
min
Ciało motyli jest wyraźnie podzielone na trzy części (tagmy): głowę, tułów i odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem motyli są ich szerokie i barwne skrzydła. more
Wędrówki motyli
min
Wiele gatunków motyli odbywa coroczne wędrówki, których długość w skrajnych wypadkach może wynosić wiele tysięcy kilometrów. more
GDZIE JESTEŚ:     O MOTYLACH >> zagrożenia >> gatunki chronione
minmin

Ochrona czynna motyli

min

07 stycznia 2013

Motyle dzienne są jedną z najbardziej zagrożonych grup zwierząt. Wiele z nich objęto ochroną gatunkową, co jednak nie doprowadziło do zwiększenie ich liczebności.

Jedną ze skuteczniejszych metod ochrony motyli jest tzw. ochrona czynna. O  skuteczności tej metody może świadczyć przetrwanie pienińskich niepylaków (zobacz też: Ochrona czynna niepylaka apollo w Pieninach). Niestety programami ochrony czynnej objęto zaledwie kilka gatunków. Drugim obok niepylaka, najbardziej znanym przykładem takich działań ochronnych jest reintrodukcja i restytucja skalnika driada (Minois dryas), przeprowadzonej w okolicach Krakowa w latach siedemdziesiątych XX w. (zobacz też: Gatunki chronione). Naukowcy przenieśli zapłodnione samice z jedynego znanego wówczas stanowiska tego gatunku, znajdującego się w rezerwacie Skołczanka do pobliskiego rezerwatu Kajasówka.  W następnych latach powtórzono podobne działania wypuszczając motyle w dwóch kolejnych miejscach w okolicach Olkusza i Kobylan, dzięki tym działaniom powstały cztery populacje tego silnie zagrożonego gatunku. Obecnie w Karpatach wschodnich stwierdzono nowe stanowiska występowania tego gatunku, które prawdopodobniej powstały w wyniku ekspansji populacji słowackich.

Niestety w 2010 roku teren rezerwatu Skołczanka został podpalony przez nieznanych sprawców. Cała powierzchnia trawiasta, szczególnie istotna dla przetrwania skalnika uległa zniszczeniu. Więcej informacji o tym zdarzeniu znajduje się na stronie: http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/372896,w-tyncu-splonal-rezerwat-skolczanka,id,t.html.

FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: