min
Podział motyli
min
Zwyczajowo motyle dzielimy na dwie grupy: motyle nocne – ćmy (Heterocera) i motyle dzienne (Rhopalocera). Podział ten jest czysto umowny i nie ma podstaw naukowych. Niewątpliwą zaletą tej klasyfikacji jest jej prostota. more
Budowa zewnętrzna motyli
min
Ciało motyli jest wyraźnie podzielone na trzy części (tagmy): głowę, tułów i odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem motyli są ich szerokie i barwne skrzydła. more
Wędrówki motyli
min
Wiele gatunków motyli odbywa coroczne wędrówki, których długość w skrajnych wypadkach może wynosić wiele tysięcy kilometrów. more
GDZIE JESTEŚ:     O MOTYLACH >> zagrożenia >> przyczyny wymierania motyli
minmin

Przyczyny wymierania motyli

min

12 marca 2012

W Polsce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat środowisko przyrodnicze ulega procesowi stopniowej degradacji. Szczególnie niepokojąca jest zmiana sposobu gospodarowania na obszarach wiejskich, które objawiają się zastępowaniem wielogatunkowej mozaiki upraw rozległymi monokulturami.

Motyle dzienne należą do zwierząt szczególnie podatnych na te niekorzystne zmiany, a zanikanie siedlisk jest jedną z głównych przyczyn wymierania tych zwierząt.
Dzięki prowadzonemu od 1986 roku programowi pn. „Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce” poznano miejsca występowania, a także zmiany wielkości populacji wszystkich krajowych gatunków motyli w ostatnim dwudziestoleciu.
Wyniki prowadzonych badań nie pozostawiają wątpliwości - ponad 40% spotykanych w Polsce motyli dziennych jest w mniejszym bądź większym stopniu narażona na wyginięcie. Wśród nich 6 gatunków jest krytycznie zagrożonych: niepylak apollo, modraszek gniady, strzępotek edypus, skalnik bryzeida, skalnik driada, przestrojnik titonus , a aż 16 gatunków – zagrożonych.

Liczba gatunków motyli w poszczególnych kategoriach zagrożeń:

EX – wymarłe (5 gatunków motyli)
CR – krytycznie zagrożone (6 gatunków motyli)
EN – zagrożone (19 gatunków motyli)
VU – narażone (18 gatunków motyli)
NT – bliskie zagrożenia (3 gatunki motyli)
LC – najmniejszej troski (8 gatunków motyli)
DD – dane niepełne (1 gatunek motyla)

Głównymi przyczynami wymierania gatunków motyli jest przekształcanie środowiska przez człowieka, w tym prowadzona gospodarka rolna i leśna. Chodzi tu głównie o stosowanie środków ochrony roślin, wprowadzanie monokultur, niewłaściwie prowadzone zalesienia, melioracja lub przekształcanie łąk. Równie istotnymi przyczynami wymierania motyli są: rozrost miast i stref przemysłowych, a także rozwój infrastruktury. W wyniku tych procesów następuje fragmentacja lub całkowity zanik wielu cennych siedlisk, w tym również miejsc występowania motyli.

min
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: