min
Podział motyli
min
Zwyczajowo motyle dzielimy na dwie grupy: motyle nocne – ćmy (Heterocera) i motyle dzienne (Rhopalocera). Podział ten jest czysto umowny i nie ma podstaw naukowych. Niewątpliwą zaletą tej klasyfikacji jest jej prostota. more
Budowa zewnętrzna motyli
min
Ciało motyli jest wyraźnie podzielone na trzy części (tagmy): głowę, tułów i odwłok. Najbardziej charakterystycznym elementem motyli są ich szerokie i barwne skrzydła. more
Wędrówki motyli
min
Wiele gatunków motyli odbywa coroczne wędrówki, których długość w skrajnych wypadkach może wynosić wiele tysięcy kilometrów. more
GDZIE JESTEŚ:     O MOTYLACH >> ciekawostki >> o modraszku orionie
minmin

Modraszek orion

min

22 lutego 2012

Niektóre gatunki modraszków związały swój rozwój z określonymi gatunkami mrówek. Takim gatunkiem jest żyjący na rozchodnikach modraszek orion.

Modraszek orion (Scolitantides orion Pall.) to niewielki motyl z rodziny modraszkowatych (Lycaenidae), którego rozpiętość skrzydeł wynosi od 2,5 do 2,8 cm.
Motyle latają w dwóch pokoleniach: pierwsze - od maja do połowy czerwca, drugie zaś - od połowy lipca od drugiej dekady sierpnia. Czasami występuje trzecie, jesienne pokolenie. Gąsienice tego gatunku, podobnie jak gąsienice niepylaka apollo, żyją na rozchodniku wielkim (Sedum maximum). Białe, spłaszczone jaja składane są pojedynczo na roślinach żywicielskich. Niewielkie, zielono ubarwione gąsienice wytwarzają substancję wabiąca mrówki. Te z kolei chronią gąsienice przed ich wrogami. Przepoczwarczenie następuje zazwyczaj w korytarzach gniazd mrówek, rzadziej poza nimi. Motyle chętnie przylatują do białych kwiatów jeżyny, gwiazdnicy, tasznika, a także rozchodnika.
Środowiskiem modraszka oriona są kserotermiczne murawy porastające kamieniste zbocza o podłożu wapiennym. Niegdyś gatunek ten występował w Pieninach, a także w Sudetach. Obecnie motyla tego można spotkać jedynie w dolinie Wisły, od Kazimierza Dolnego po Puławy.

W Polsce modraszek orion jest gatunkiem na granicy wymarcia. Główna przyczyna tego stanu rzeczy jest zanik siedlisk poprzez przekształcenia środowiska naturalnego przez człowieka, a także naturalna sukcesję. Gatunek objęty jest ochroną prawną, znajduje się również w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, w kategori gatunków bardzo wysokiego ryzyka wyginięcia - EN.

min
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: