min
minmin

Ochrona bierna

min

20 lutego 2012

Niepylak apollo stał się symbolem ginących owadów Europy. Pomimo objęcia go ochroną prawną już w 1952 roku, apollo w przeciągu kilkudziesięciu lat stanął na skraju wymarcia.

Ochrona niepylaka apollo w Polsce wynika z przepisów prawa.

Pierwszym, polskim aktem prawnym chroniącym niepylaka było rozporządzenia Ministra Leśnictwa w sprawie wprowadzenia gatunkowej ochrony zwierząt z dnia 4 listopada 1952r. (Dz. U. nr 45, poz. 307). Obecnie apollo jest chroniony na mocy ustawy o ochronie przyrody z 2004 (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2011 Nr 237 poz. 1419) (zobacz też: Gatunki chronione).

Jest on wymieniony z załączniku 1. rozporządzenia określającym listę zwierząt objętych ochroną ścisłą. Dodatkowo apollo został oznaczony jako gatunek wymagający ochrony czynnej. Na mocy tych przepisów, wobec niepylaka apollo obowiązują m.in. następujące zakazy:

  • umyślnego zabijania,
  • umyślnego okaleczania i chwytania,
  • transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, a także posiadania żywych motyli,
  • zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów motyli,
  • umyślnego niszczenia jaj, poczwarek, zabijania gąsienic,
  • niszczenia siedlisk, ostoi, schronień,
  • preparowania okazów gatunku,
  • zbywania, oferowania do sprzedarzy, wymiany, darowizny okazów gatunku,
  • wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę okazów motyla.

Niepylak apollo został również wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, w której został zakwalifikowany jako gatunek skrajnie narażony na wyginięcie (symbol CR - critically endangered).

Niepylaka apollo chroni prawo międzynarodowe.

Niepylak apollo jako pierwszy gatunek bezkręgowca znalazł się na liście Konwencji CITES – konwencji z 1973 r. o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (zwanej również Konwencją Waszyngtońską).

Wymienione obostrzenia prawne są sposobami ochrony biernej. W przypadku omawianego gatunku nie wpłynęły znacząco na wzrost jego liczebności. Nie zahamowały jego nielegalnych połowów, o czym świadczy gwałtownie zmniejszająca się liczba miejsc, w których występuje niepylak apollo.

Ochrona w ramach Dyrektywy Siedliskowej

Niepylak apollo widnieje w załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej, zawierającym gatunki roślin i zwierząt ważnych dla wspólnoty, które wymagają ścisłej ochrony (zobacz też: Motyle chronione w ramach Natury 2000).

 
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: