min
GDZIE JESTEŚ:     NIEPYLAK APOLLO >> opis gatunku >> środowisko życia
minmin

Środowisko preferowane przez niepylaka apollo

min

12 lutego 2012

Niepylak apollo zamieszkuje cieple doliny, zbocza piargów oraz stoki górskie porośnięte murawami naskalnymi lub łąkami kserotermicznymi. Warunkiem występowania tego motyla jest obecność rozchodników, które są roślinami żywicielskimi gąsienic.

Środowisko preferowane przez niepylaka apollo

Motyl preferuje bezleśne, silnie nasłonecznione, eksponowane na południe murawy kserotermiczne występujące na piargach (rumowiskach skalnych). Obecnie niepylak apollo zasiedla głównie górskie obszary Europy, co skłania niektórych badaczy do uznania go za owada środowisk górskich. W niedawnej przeszłości zajmował również obszary nizinne - okolice Moskwy i Kijowa oraz wschodnie pobrzeże Bałtyku. Warunkiem obecności niepylaka apollo jest liczne występowanie rozchodnika wielkiego - rośliny pokarmowej tego motyla, a także niski stopień pokrycia terenu drzewami i krzewami.

Miejsce występowania niepylaka apollo (Alpy w Szwajcarii)

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) to ciepłolubne zbiorowiska trawiaste o charakterze stepowym, których występowanie uwarunkowane jest czynnikami klimatycznymi, glebowymi, a także ekspozycją, wielkością i ukształtowaniem terenu. Murawy kserotermiczne występują głównie w południowo-wschodniej i południowej części Europy. W Polsce można je spotkać w dolinach dużych rzek lub w sąsiedztwie skał wapiennych, na rozległych stokach pagórków i utrwalonych piarżyskach u podnóża skał wapiennych. Występują także na półkach i ścianach skalnych, na nasłonecznionych stokach nasypów, wykopów czy hałd. Murawy kserotermiczne rozwijają się na płytkich, piaszczystych i kamienistych glebach (np. na pararędzinach, rędzinach, lessach, czarnoziemach) na suchym podłożu o odczynie zasadowym lub obojętnym, bogatym w węglan wapnia. Zbiorowiska te charakteryzują się dużą bioróżnorodnością, w tym występowaniem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Murawy kserotermiczne są siedliskiem chronionym w ramach sieci Natura 2000 (Kod siedliska: 6210). Jednak za priorytetowe uznaje się tylko te z istotnymi stanowiskami storczykowatych (zobacz też: Niepylak apollo - zagrożenia).

Dla zainteresowanych:

Rozmieszczenie muraw kserotermicznych w Polsce

Murawy kserotermiczne występują w całej Polsce, ale tylko na obszarach o specyficznych uwarunkowaniach klimatyczno-siedliskowych m. in. w Niecce Nidziańskiej, Wyżynie Kielecko - Sandomierskiej, Wyżynie Lubelskiej, Wyżynie Krakowskiej, Doline Dolnej Odry, Dolinie Warty, Dolinie Dolnej Wisły, Pieninach Zachodnich, południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, wschodniej części Wyżyny Śląskiej, na Pogórzu Kaczawskim, Pogórzu Wałbrzyskim, w Górach Sowich, Masywie Ślęży oraz na Wzgórzach Strzegomskich (zobacz też: Niepylak apollo w Polsce).

minminminmin
FOTOGALERIE
http://eko.org.pl motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=3&kat=13&art=6 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=23 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=4&kat=17&art=16 motyle.php?dzial=6&kat=19&art=20 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=6&kat=20&art=18 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=3&kat=14&art=7 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=12&art=4 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=4&kat=16&art=14 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=5&kat=18&art=12 motyle.php?dzial=2&kat=10&art=3 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5 motyle.php?dzial=2&kat=9&art=15 motyle.php?dzial=2&kat=22&art=5
ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA
e-mail: